Garanti

Steamery AB erbjuder en ettårig produktgaranti på samtliga produkter som säljs via hemsidan steamery.se. Garantin är ett tillägg, och inte istället för, konsumentskyddslagen. Konsumenten har rätt att åberopa antingen garantin eller konsumentskyddslagen. För mer information gällande konsumentskyddslagen, var god kontakta Konsumentverket.

Garantin täcker följande
Steamery AB garanterar härmed att produkten, under perioden ett (1) år från inköpsdatumet i vår webbshop, ska vara fri från defekter; detta förutsatt att produkten använts enligt anvisningarna i produktblad och bruksanvisning, tekniska specifikationer, etc.

Garantin täcker följande
Steamery AB garanterar härmed att produkten, under en period av ett (1) år från inköpsdatum från Steamery AB via hemsidan, är utan defekter, förutsatt att produkten endast använts enligt de riktlinjer Steamery AB angivit i produktmanualer, tekniska specifikationer etc. och håller sig inom de begränsningar som specificeras i det här dokumentet.

Garantin gäller endast produkter inköpta för eget bruk och alltså inte för vidareförsäljning.
Garantin täcker inte följande
(a) produkter införskaffade från andra platser än Steamery AB:s hemsida;
(b) problem som uppstår mer än ett (1) år efter att produkten köpts från Steamery AB via hemsidan;
(c) kosmetiska skador, inklusive, men inte enbart, repor, bucklor och trasiga plastdetaljer;
(d) skador orsakade av yttre påverkan, inklusive, men inte enbart, olyckor, missbruk, felanvändning, vätskor, eld;
(e) skador orsakade av användande av produkten på annat sätt än Steamery AB:s riktlinjer för produkten, inkluderat produktens manual, tekniska specifikationer etc. eller
(f) en produkt som modifierats.
Vid anmodan av reklamation under garantitiden, förbehåller sig Steamery AB att:

(a) reparera produkten; eller
(b) byta ut produkten.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss [email protected]
Rekommendation
Produkter
Artiklar