Intergritetspolicy1. Hantering av personliga uppgifter


Steamery använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer endast för de ändamål du har lämnat dem (t. ex. för att få svar på frågor eller få beställda broschyrer). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara av Steamery för att tillgodose dina önskemål. Steamery skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker vår webbsida endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller i de länder där webbsidan administreras.


2. Teknik

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att Steamery ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).


3. Säkerhet

Steamery garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåten offentliggöring.


4. Länkar till andra webbsidor

På Steamerys sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Steamery tar inget ansvar för dess innehåll och integritetspolicy.


5. Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande Steamerys integritetspolicy, vänligen vänd dig till (info@steamery.se)


6. Vidareutveckling av internet / integritetspolicy

Vidareutvecklingen av Internet tar också hänsyn till vår integritetspolicy. Om detta skulle leda till några ändringar kommer vi att informera om detta på denna sida.